Suppliers

Manufacturers

SİTEMİZ
bir ALTIN NOKTA markasıdır.

İletişim: 859 Sokak No:1/Z4 Saray İş Hanı C Blok Konak - İZMİR | Türkiye
Tel: +90 232 441 25 95 Faks: +90 232 441 25 95 (09:00-18:00 arası)

ALTIN NOKTA YAYINEVİ: 2000 yılında kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar kalite ve içeriği,  ticaretin önüne koyarak etkili ve ilkeli yayınlar çıkarmayı amaç edinmiştir. Birçok yayınevinin ve kurumun üstlenmediği bir misyonu üstlenen yayınevimiz yalın dili ile anlaşılır, deneyimli yazarları ile güvenilir yayınlar sunmaktadır. Bünyesinde kitapana, nokta2000, bilimselkitaplar.net, bilgisayarkitaplari.net, bilsemsinavlari.com, bilsemkitaplari.com gibi markaları da barındırmaktadır. Ülkemizde ULUSAL VE ULUSLARARASI OLİMPİYAT SINAVLARI için ilk ciddi ve sürekli yayınları yayınevimiz çıkarmaktadır. Yayınevimiz; popüler bilim kitapları, zeka kitapları ve bunların yanı sıra akademik yayınlar da çıkarmaktadır. Yayınlarımız araştırma yapan eğitimcilerimiz için de dolu dolu bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi de bilim kapasitemizin yetersiz oluşudur. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmanın tek yolunun bilim kapasitemizi artırmak olduğuna inanıyoruz Aradaki farkı kapatmak için yazılım üretip bilim ihraç etmeliyiz. Bu konuda ülkemiz adına faydalı çalışmalar yapan bireyler yetişeceğine inanıyor ve bu konuda küçük de olsa katkımız olsun diye çalışıyoruz.

"Yüzyılımızda ülkemizin durumunu gösterecek iki temel veri vardır: Biri ekonomi ile ilgili ihracat rakamları, diğeri bilim kapasitemizdir. Her şeyden önce, öğrenmeye dayalı iyi bir temel eğitimin verilmesi gerekir. Eğitim programlarında yapılan geliştirmelerin yanı sıra, araştırma-eğitim ilişkisinin en üst düzeyde tutulması zorunlu bir yaklaşım olmalıdır. İyi bir temel eğitimin yüksek öğretim kurumlarında pekiştirilmesi bunu sağlayacak uygun ortamın ve akademik kadronun oluşturulması gerekmektedir. Bu yüzden akademik ve araştırıcı kadrolaşmada gerekli seçicilik gösterilmelidir.

  • Bilim üretmede en önemli unsurlardan biri de uygun bilimsel ortamın yaratılmasıdır. Bu ortam, donanım, kitap, dergi gibi maddî olanakların varlığı ve bilimle uğraşan, bilim düşünen insanların çokluğudur.
  • Belirli bir bilimsel düzeyin üstündeki bilim adamlarının çokluğu da önem taşımaktadır.
  • Üniversite ya da araştırma yapan kurumlardaki sürükleyici etki, üst bilimsel düzeydeki kişilerle sınırlı kalmamalı tabana da yayılmalıdır.
  • Bireylerin potansiyellerinin tam olarak kullanılması, güçlü ve uygun toplum yapısına bağlıdır.
  • Tam ve çok yönlü bilgi üretiminin ülke geneline yansıtılması kolaylaştırılmalıdır. Burada yüksek öğretim kurumlarına büyük görev düşmektedir.

Dışa açılma ve dünya ile bütünleşme, bilimin vazgeçilmez özelliğidir. Bilimde uluslararası boyutu yakalayamayan toplumlar, bilim ve teknoloji üretmede geri kalacağı gibi üretilenleri takip etmede zorluk çekecektir. Uluslararası boyut, bilimsel kaliteyi ve yarışabilirliği sağlar, öncelikli ve yararlı alanları doğal yapısı içinde belirler. Bu düşünceden yola çıkarak yayınlarımızı hazırlamaktayız.

ALTIN NOKTA©Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım Bilişim Hizmetleri
859 Sk. No:1/Z-4 Konak / iZMiR

İletişim: 859 Sokak No:1/Z4 Saray İş Hanı C Blok Konak - İZMİR | Türkiye
©2000-2015 altinnokta.com.tr'nin ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

Tel: +90 232 441 25 95 Faks: +90 232 441 25 95 Cep:+90 551 402 79 20 (09:00-18:00 arası)

www.altinnokta.com.tr
altinnokta@altinnokta.com.tr